099 216 18 13

Комплексна реабілітація дітей з інвалідністю


Основні принципи комплексного підходу в реабілітації

Більшість дітей з особливостями розвитку мають комплексні порушення, тому і підхід до реабілітації теж повинен бути комплексним. Основні принципи такого підходу зводяться до наступного:

Розберемо кожен з цих принципів докладніше.

Під індивідуальним планом занять мається на увазі, що програма реабілітації вибудовується не за загальним шаблоном, а з урахуванням особливостей конкретної дитини, її віку, навичок та можливостей.

Під систематичністю занять мається на увазі розклад, якого дотримуються діти. При цьому важливо вести роботу з батьками для того, щоб навички, які відпрацьовувались на заняттях, закріплювалися і вдома.

Діти з особливостями розвитку часто мають високу стомлюваність, тому інтенсивність навантажень слід збільшувати поступово.

Для того, щоб певний навик закріпився і увійшов в повсякденне життя людини, важливо його багаторазове повторення. Саме тому комплексна реабілітація дітей базується на циклічності.

Під рухом «від простого до складного» мається на увазі об’єктивна оцінка можливостей пацієнта і розуміння того факту, що без сформованих базових «простих» навичок неможливий перехід до більш складних і різноманітних рухів, мовних конструкцій і моделей поведінки. Чим краще опрацьовані базові навички, тим ефективнішими будуть заняття.

Тісна взаємодія між фахівцями необхідна для того, щоб всі реабілітологи діяли як єдина команда і пред’являли подібні вимоги до дитини. Крім того, вплив на одну і ту ж проблему різними шляхами дозволяє розв’язати цю проблему краще, ефективніше або швидше. Наприклад, комплекс з методики Томатіс, сенсорної інтеграції, логоритміки і занять з логопедом дозволяє швидше запустити мовлення, ніж тільки заняття з логопедом. Арт терапія покращує емоційний стан дитини, і вона працює на кінезотерапії більш результативно, краще взаємодіє з реабілітологом.

Контроль отриманих результатів повинен здійснюватися для розуміння того, які цілі були досягнуті за певний проміжок часу, а над якими ще треба працювати.

Виходячи з аналізу отриманих результатів, коригується програма занять і вибудовується максимально ефективна схема взаємодії з пацієнтом і його батьками.

Комплексна реабілітація та абілітація дітей з інвалідністю в центрі «Наш Всесвіт» Харків

«Наш Всесвіт» є центром комплексної реабілітації дитини. Перш ніж приступити до корекційної роботи, провідний реабілітолог оцінює можливості і потенціал людини, фахівці центру обговорюють поточні цілі і завдання. Потім вибудовується комплексна програма реабілітації дитини з інвалідністю, і тільки після цього безпосередньо починаються заняття.

Ви можете ознайомитися з напрямками роботи центру на сторінці Наші послуги.